Verhuurder-huurder

De behoeften op het gebied van brand- en diefstalverzekeringen lijken voor iedereen gelijk te zijn. Toch is het interessant om er dieper op in te gaan. 

U bent verhuurder en u krijgt te maken met een van deze situaties:
 • Uw huurder betaalt geen huur meer. Een minnelijke schikking is niet mogelijk. Een gerechtelijke procedure kan lang aanslepen en kan u veel kosten.
 • Uw huurder heeft uw eigendom beschadigd. De huurwaarborg is niet voldoende om de herstellingen te betalen die nodig zijn om het pand opnieuw te kunnen verhuren.
 • Uw huurder heeft een ongeval en is invalide. Hij moet zijn huurcontract voortijdig beëindigen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden dekkingen aan die zijn aangepast aan dat soort situaties.Ze omvatten:

 • ruime rechtsbijstand;
 • vergoeding in geval van huurschade;
 • vergoeding bij vervroegd vertrek;
 • bijstandsservice.

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

U bent huurder en u krijgt te maken met een van deze situaties:
 • De verwarmingsketel werkt niet meer of de garagepoort is geblokkeerd. De huisbaas doet niets om het probleem op te lossen. Hoe kunt u uw rechten laten gelden en snel een oplossing vinden?
 • Uw huur is sterk gestegen. Is dat wettelijk?
 • Uw rechten en verplichtingen op basis van het huurcontract zijn u niet duidelijk (gevolgen van clausules, beëindiging van het huurcontract, onvermogen om te betalen).
 • Het bedrijf waar uw partner werkt, gaat failliet. Uw loon alleen is niet voldoende om de huur te betalen en u moet dus verhuizen. De verhuiskosten komen bovendien heel ongelegen ...

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden dekkingen aan die zijn aangepast aan dat soort complexe situaties:

 • rechtsbijstand;
 • assistentie bij de plaatsbeschrijving;
 • tussenkomst bij tijdelijke huisvesting;
 • voorschot voor de huurwaarborg;
 • vergoeding voor de kosten van vervroegde verhuis;
 • bijstand 24/7.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over verzekeringsoplossingen voor huurders.